<< terug

Links

Links naar andere interessante websites over Pierre Cuypers

Zoeken naar links via Google of ga direct naar één van de volgende sites:

01. Cuypersgenootschap 
Het Cuypersgenootschap zet zich in voor het behoud van bouwkundig erfgoed uit de negentiende en twintigste eeuw, zonder enige verdere beperking. De naam kan misleiden. Hoewel het werk van de bekende Roermondse architect en ontwerper dr Pierre Cuypers de directe aanleiding is geweest tot de oprichting van het Cuypersgenootschap, is het is nooit de bedoeling van de leden van het Cuypersgenootschap geweest zich te beperken tot het werk van deze buitengewoon creatieve en veelzijdige Roermondse architect.

Allesomvattend
Het Cuypersgenootschap is de initiatiefnemer van deze allesomvattende website over de acctiviteiten in het Cuypersjaar.

02. Nederlands Architectuurinstituut (NAI)
Tentoonstelling 
P.J.H. Cuypers (1827-1921)
22 september 2007 – 3 februari 2008
Uit het omvangrijke archief van Pierre Cuypers, in beheer van het NAi, blijkt zijn invloed niet alleen als architect maar ook als (rijks)adviseur, jurylid, projectontwikkelaar en verzamelaar. Dit najaar is in het NAi een grote overzichtstentoonstelling te zien waar de veelzijdigheid van Cuypers tot zijn recht komt.

03. Werkgroep Pierre Cuypers in Roermond en 2007 is Cuypersjaar!
In 2007 organiseert het Stedelijk Museum Roermond gelijktijdig met het Nederlands Architectuur Instituut (NAI) te Rotterdam en Maastricht een drietal grote Cuypersexposities. Directe aanleiding is het feit dat in 2007 het inventariseren en catalogiseren van het archief van dr. Pierre Cuypers bij het NAI wordt afgerond.
04. Biografie van Pierre Cuypers
In het Cuypersjaar 2007 worden niet alleen tentoonstellingen georganiseerd in Rotterdam en Roermond, dan verschijnt ook de eerste complete biografie van deze architect. Hieraan wordt sinds enkele jaren gewerkt door dr Wies van Leeuwen, oprichter en oud-voorzitter van het Cuypersgenootschap.
De publicatie verschijnt in het najaar van 2007 in de nederlandse taal en telt rond de 400 pagina’s met 250 afbeeldingen, gedeeltelijk in kleur.

 

 

08. Atelier Cuyers/Stoltzenberg 1852-1865
“Een toevloed van werk, van wijd en zijd”
De beginjaren van het Atelier Cuypers/Stoltzenberg,
Roermond 1852 – ca. 1865

Een wetenschappelijke proeve op het gebied van de letteren

Proefschrift
ter verkrijging van de graad van doctor
aan de Katholieke Universiteit Nijmegen
op gezag van de Rector Magnificus
prof.dr. C.W.P.M. Blom
volgens besluit van het College van Decanen in het openbaar te verdedigen op
maandag 14 juni 2004,
des voormiddags om 10.30 precies
door

LIDWINA HENRICA HUBERTINA MARIA SCHIPHORST

geboren op 27 augustus 1942
te Heerlen

Thesis in separate pdf-files, which require the Adobe Acrobat reader

p.1-18
p.19-90
p.91-178
p.179-294
p.295-346
p.347-360

 

05. Pierre Cuypers (English)
Petrus J.H. Cuypers, also known as Pierre Cuypers, was responsible for the design of many churches in neo-Gothic style in the Netherlands, and as such is one of the leading figures in the proces of catholic emancipation in the second half of the 19th century. Read all about it in Archimon, the virtual museum of religious architecture in the Netherlands.
06. Restauratie Grafmonument Cuypers
Begraven, maar niet vergeten! – Architect dr. Pierre Cuypers ligt begraven op ‘d’n Aje Kirkhoaf’ in Roermond. Het grafmonument, waar ook andere leden van zijn familie hun laatste rustplaats hebben, en het ontwerp van de begraafplaats zelf zijn beide van zijn hand en hebben sinds enkele jaren de status van Rijksmonument.
Op Allerzielen 2 november 2006 is het herstelde grafmonument van Pierre J.H. Cuypers door de bisschop van Roermond, monseigneur Frans Wiertz, na een mis in de grafkapel van de bisschoppen, plechtig ingewijd als slotceremonieel van de restauratie.

Luistert u maar mee naar de uitzending van Radio L1.

ARG: de Cuyperscode07. Artificial realitygame (ARG) De Cuyperscode
“Er klopt iets niet, Roland, er klopt iets niet.”
In het kader van het Cuypersjaar ontwikkelt Res nova een artificial realitygame (ARG) rond een mysterie dat met Cuypers te maken heeft. Sinds de Da Vincicode op deze manier destijds onder de aandacht van het grote publiek werd gebracht, geniet de ARG meer en meer populariteit. Naarmate de raadsels die opgelost moeten worden ingewikkelder worden, blijken een soort virtuele gemeenschappen te ontstaan rondom een forum waar men ervaringen uitwisselt of hulp vraagt bij het oplossen van het spel.

De ARG Cuypers is bestemd voor een groot publiek dat deels van achter de computer, maar ook een enkele keer op locatie de puzzels moet oplossen. In de ARG is het mysterie fictief, maar wel gebaseerd op en ingebed in een werkelijk bestaand hebbend verleden.

De achterkleinzoon van Pierre Cuypers is bereid gevonden om als aangever en protagonist te functioneren. Het spel opent dan ook met de mailwisseling tussen Pierre en Roland Bruynesteyn, projectmanager van de restauratiecampagne van het graf, want … “Er klopt iets niet, Roland, er klopt iets niet.”

 

Dr. Pierre Cuypers (1827-1921), Roermond’s beroemdste zoon, geldt als de grootmeester van de neogotiek en was Rijksbouwmeester rond de vorige eeuwwisseling. Roermond is de stad van Cuypers. Hij is er in brons aanwezig op ‘zijn’ Munsterplein. Vanuit zijn Roermondse werkplaatsen leverde Cuypers talloze kunstvoorwerpen, beelden, ornamenten en altaren over de hele wereld. Bestellingen kwamen binnen aan de hand van een uitgebreide catalogus en er werd bijna aan de lopende band gefabriceerd.

De Roermondse Werkgroep Pierre Cuypers heeft deze gebeurtenissen aangegrepen om 2007 tot Cuypersjaar uit te roepen, zodat het jaar waarin de grote bouwmeester zijn 180e verjaardag zou vieren, niet ongemerkt voorbij gaat. U het gehele jaar door gebouwen bezoeken die herinneren aan het werk van Cuypers en deelnemen aan allerlei activiteiten. Klik hier naar de Nieuwsbrieven uit Roermond.

 

 

-Deze website is een initiatief van Het Cuypersgenootschap-