<< terug

Het Cuypersjaar

2007 Cuypersjaar 2008

Het komende jaar is Cuypersjaar! In 2007 organiseren het Stedelijk Museum Roermond en met het Nederlands Architectuurinstituut (NAi) grote Cuypersexposities. Daaraan gekoppeld zullen er in het hele land tal van activiteiten plaatsvinden.

De diverse enthousiaste deelnemers willen het werk van de 19e eeuwse Roermondse architect en vormgever Pierre Cuypers graag bekendmaken bij een breed publiek. Daarom zijn de activiteiten gebundeld. Er komen stadswandelingen, voordrachten, manifestaties en exposities in het hele land.

Tentoonstellingen en agenda 
Er zullen grote en kleine activiteiten te zien zijn in het Cuypersjaar. Wij noemen met name:

-Cuypers in Roermond
In najaar 2007 organiseert het Stedelijk Museum Roermond een grote Cuypersexpositie. Daaraan gekoppeld zullen er in Roermond tal van activiteiten plaatsvinden. De Werkgroep uit Roermond is bezig dit Cuypersjaar voor te bereiden en te organiseren. De werkgroep is een samenwerkingsverband van VVV, Citymanagement, Gemeente Roermond afdeling Stedelijke Ontwikkeling en afdeling Cultuur & Educatie en het Stedelijk Museum Roermond.

Er komen stadswandelingen, voordrachten, manifestaties en exposities. Dat is het programma tot nu toe. Maar er wordt nog volop gewerkt aan Cuypers in Roermond!

K
lik hier naar Roermond

-NAi Rotterdam & NAi Maastricht
De architect P.J.H. Cuypers, meester van de negentiende-eeuwse architectuur, staat in Nederland bekend om grote projecten als het Rijksmuseum (1876-1885) en het Centraal Station Amsterdam (1882-1889), maar ook om zijn enorme hoeveelheid kerken, vooral in het zuiden van het land.
Uit het omvangrijke archief van Cuypers, in beheer van het NAi, blijkt zijn invloed niet alleen als architect maar ook als (rijks)adviseur, jurylid, projectontwikkelaar en verzamelaar. Dit najaar is zowel in het NAi te Rotterdam als in het NAi Maastricht een grote overzichtstentoonstelling te zien waar de veelzijdigheid van Cuypers tot z’n recht komt.

K
lik hier naar het NAi

-Cuypers in Amsterdam
In Amsterdam zijn diverse lezingen en rondleidingen rondom het werk van Pierre Cuypers (1827-1921), Cuypers en het Rijksmuseum Amsterdam, Rondje Cuypers door Amsterdam (NAi) en Cuypers en Amsterdam Centraal.
Klik hier naar Amsterdam

-Kasteel de Haar, Haarzuilens
Cor Bouwstra, de restauratiearchitect van Kasteel de Haar, zal in zijn presentatie vooral veel laten zien. Het Cuypersarchief van de herbouw van De Haar is namelijk grotendeels bewaard gebleven. U kunt op de tekeningen en foto’s zien hoe de ruïne werd omgetoverd in het luxueuze buitenhuis van ongekende omvang. Er zijn tevens talloze ontwerptekeningen van het interieur, de decoratieve elementen en het meubilair voor handen. Met name de decoratieve elementen in het kasteel zijn de moeite van het bekijken waard. Bijna alles is nog aanwezig en in goede staat.
Klik hier naar Haarzuilens

-Overige activiteiten in Nederland: complete agenda
Naast bovengenoemde ‘grote evenementen’ worden er in het hele land activiteiten georganiseerd.

Het Cuypersgenootschap heeft -voor zover bekend- alles in beeld gebracht en publiceert dat in deAgenda 2007 en Agenda 2008.

Mist u een activiteit, of wilt u een nieuwe opgeven: mail ons svp!

Biografie
In het Cuypersjaar worden niet alleen tentoonstellingen en activiteiten georganiseerd, ook verschijnt de eerste complete biografie van deze architect.

Wies van Leeuwen
Sinds enkele jaren wordt aan deze biografie gewerkt door dr. Wies van Leeuwen, oprichter en oud-voorzitter van het Cuypersgenootschap. Hij promoveerde in 1995 op ‘De maakbaarheid van het verleden. P.J.H. Cuypers als restauratiearchitect’ (Zwolle Waanders 1995). Tegelijkertijd promoveerde de secretaris en mede-oprichter van het genootschap, Bernadette van Hellenberg Hubar, op ‘Arbeid en Bezieling. De esthetica van P.J.H. Cuypers, J.A. Alberdingk Thijm en V.E.L. de Stuers’ (Nijmegen 1997). In de jaren die daarop volgden heeft Van Leeuwen verder onderzoek gedaan, hiertoe gedeeltelijk vrijgesteld door subsidies van onder meer het Prins Bernhard Cultuurfonds, het Stimuleringsfonds voor de Architectuur en het Cuypersgenootschap.

De publicatie verschijnt op 16 september 2007 en telt rond de 400 pagina’s met 250 afbeeldingen, gedeeltelijk in kleur. Ze wordt uitgegeven door Waanders te Zwolle. Onder de motto’s Relaties, Ruimte, Tijd en Nalatenschap geeft de biografie een breed beeld van leven en werk van Cuypers. Hieruit ontstaat het beeld van een gedreven man, voortdurend en gepassioneerd op zoek naar de essentie van de architectuur. Maar ook het beeld van een ondernemer en ontwikkelaar die zijn bureau en kunstwerkplaats goed weet te organiseren, opdrachtgevers weet te overtuigen en gebruik maakt van nieuwe media om zijn opvattingen te verspreiden. Een man die niet graag alleen is en hoge eisen stelt aan zichzelf en anderen.

Dankzij een grote schenking van het Getty Grant Program uit Los Angeles heeft het Nai het gehele bedrijfsarchief van Cuypers kunnen inventariseren. Dit project wordt bekroond met een tentoonstelling die precies één eeuw plaatsvindt na de eerste tentoonstelling over Cuypers.

De auteur maakt gebruik van het unieke en zeer uitvoerige archief van Cuypers. Dat bevat tekeningen en ontwerpschetsen voor honderden gebouwen, schilderingen, meubels en details. Honderden persoonlijke brieven geven een goed beeld van de familierelaties en het netwerk van Cuypers. Het beeldmateriaal omvat historische foto’s van de architect en zijn familie, zijn woonhuis en verdwenen gebouwen. Daarnaast zijn er vele nieuwe kleurenopnamen van beeldbepalende werken, kerken, woonhuizen, kasteel De Haar, Centraal Station, Rijksmuseum, maar ook ontwerptekeningen van meubels en schetsen van gebouwen en decoraties. Het boek bevat ook actuele overzichten van leven en werk.

Zoals vermeld, zal de biografie rond de 400 pagina’s beslaan met 250 afbeeldingen (gedeeltelijk in kleur) en zal de verkoopprijs € 39,95 bedragen. (klik hier voor meer info op deze site)
De publicatie zal alleen in de Nederlandse taal verschijnen.

Meer informatie: zie de website van Wies van Leeuwen

Pierre Cuypers, de musical
Een musical over het werk en leven van Pierre Cuypers wordt gerealiseerd door de Stichting Pierre Cuypers de musical. Op 11 oktober 2006 hebben E. Overes en N. Kanters op initiatief van werkgroep Cuypers, mede namens de andere bestuursleden ten kantore van notariskantoor “van Hecke, Houben, Urlings & Dietz” te Roermond de stichting “Pierre Cuypers de musical” opgericht.

Doelstelling
De stichting heeft ten doel het verstrekken van een opdracht tot het maken van een musicalproductie rond het leven van Pierre Cuypers, het werven van sponsoren en subsidies ter realisatie van de musicalproductie, het toezicht houden op de musicalproductie, alsmede het moegelijk organiseren van festiviteiten rond het Cuypersjaar, alsmede het steunen van goede doelen.

Men zocht voor de periode tussen 18 juni en 16 augustus 2007 professionele acteurs, mensen die theaterervaring hebben en-of theater/kleinkunst opleiding hebben gevolgd. De aanmeldperiode voor audities is inmiddels verstreken. Uitvoering(en) staat/staan gepland medio mei 2008 in TheaterHotel De Oranjerie te Roermond.

In de musical staat de architect als mens centraal, maar deze kan niet los worden gezien van zijn werk en van zijn tijdsbeeld. De lijn van het subplot draait dan ook om zijn positie als architect, bouwmeester en ‘bedrijfsleider’ c.q. vroegtijdig projectontwikkelaar van een artistiek grootbedrijf.

“Cuypers, de musical” is het verhaal van een man die in een hevige strijd is verwikkeld met de verschuivende tijd. Hij verdedigt met hand en tand zijn neogotische denkwereld tegen de oprukkende vernieuwende tijd en het tijdperk van toenemende industrialisatie. Tevens geeft de subplot een indringende kijk op het tijdsbeeld van Roermond en de werkomstandigheden in en rond de ateliers Cuypers en Stoltzenberg.

De musical is een avondvullend stuk. De hoofdrollen worden gespeeld door professionele acteurs. De ca. 20 bijrollen, koor en dansers, worden gespeeld en gezongen door amateurspelers uit de regio Roermond.

De Roermondse stadsdichter Hans van Bergen heeft het script geschreven, Huub Boesten componeerde de muziek. De musical zal in mei 2008 op de planken staan in Theaterhotel de Oranjerie (Roermond).

Info: Stichting Pierre Cuypers, de Musical, Postbus 244, 6040 AE Roermond

Klik hier naar de website van de musical
of luister HIER naar de eerste opnames in de studio.

Poëzie
Er wordt ook gedicht. Over Pierre Cuypers. En over zijn kerken en andere werken. Maar ook over de emoties die men voelt in ‘zijn omgeving’. Leest u maar:

“Na de Grameer”

Heel langzaam pakt de nacht
zwak
Haar paarse rokken zachtjes op
en schrijdt Ze in gedachten weg
Haar sluier slierend langs het land
Nu alles stilaan lichter wordt
De lucht begint te tekenen
Het veld haar warme slaap uitzweet
ontwaakt in mij het pril besef
Je bent niet meer
Heel dicht bij mij
Het is te licht
De lucht is ijl
De aarde koud en veel te groot
Hier kan ik je niet vinden
Ik sluit mijn oog en diep in mij
zucht zilt en koel een ochtendbries
onhoorbaar stil, onhoorbaar zacht
was het nog maar
heel even
nacht….

AdS

Hanneke Eggels
Ook dichter Hanneke Eggels liet zich in 5 gedichten over Pierre Cuypers inspireren door de negentiende eeuwse architect, geboren en getogen als zij is tegenover het Concertgebouw met uitzicht op het Rijksmuseum. In haar poëziebundel De weiden van Elske (2000) staat het eerste gedicht ‘Rijksmuseum’.  De andere 4 gedichten droeg zij voor bij de lezingencyclus ‘Pierre Cuypers, middelmatig architect, briljant organisator’ van het Nederlands Architectuur Instituut Rotterdam in 2004. Meer: klik HIER naar Hanneke Eggels’ website.

Meer
En zo zijn er nog veel meer boeiende, leuke en zelfs spannende activiteiten te verwachten, die u allemaal zult aantreffen via deze website.

-Deze website is een initiatief van Het Cuypersgenootschap-